Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) стартира кампания Горска класна стая, която ще се проведе на територията на повече от 20 държавни горски стопанства от 6-те Държавни горски предприятия в цялата страна, Регионални дирекции по горите и др Югоизточно държавно предприятие ДП гр. Сливен ще се присъедини към кампанията с 15 събития, като лесовъдите им ще покажат гората като уникална класна стая, в която учениците и студентите ще се запознаят с различни дейности, свързани с устойчивото й стопанисване. За тази цел са предвидени насаждания, в които младите хора ще се запознаят с начина на маркиране, целта за провеждането на различните видове сечи, предизвикателства при опазване на горите от болести и вредители, влиянието на климатичните промени, мерките за защита на горите от пожари. Учениците ще имат възможност да се запознаят с инструментите за измервания на височината, диаметъра, плътността на дърветата и насажденията. Кампанията ще продължи две седмици. Инициативата е част от целогодишната работа на горските структури с деца, като този път уроците са насочени към по-големите ученици, младежите от професионалните гимназии по горско стопанство или с интерес към горската практика. Горска класна стая има за цел да провокира в учениците интерес към гората. Желаещите деца от първи до седми клас ще се включат в кампанията с традиционните лесовъдски игри по методите на горската педагогика. Инициативите се провеждат в периода 31 май – 10 юни.