Ръководството на Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“ – Раднево организира Ден ан Отворените врати на 5 юни (сряда) от 13 до 18 ч. Всички кандидат-гимназисти и техните родители ще се срещнат с бъдещите учители, класните стаи и кабинети, за да се запознаят с организацията на учебния процес. ПГ „Св. Иван Рилски“ предлага обучение по различни специалности и професии, както следва: „ Машинен техник“ , професия  „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“; „Организатор по експлоатация в жп инфраструктура“, професия „Ръководител движение“. Училището е с държавно финансиране, а обучението на учениците се извършва на една смяна. Преподавателите в гимназията са високо квалифицирани специалисти по общообразователна и професионална подготовка. Професионалната гимназия е с дългогодишна традиция в обучението на технически кадри за минерално – суровинната индустрия и за други отрасли от икономиката на страната.