Това беше темата на националната конференция на НТС по минно дело, геология и металургия в партньорство Елаците – Мед, БМГК, МГУ и др.

Председателят на Минно-геоложката камара и изп. директор на Елаците-Мед инж. Драгомир Драганов изказа благодарността си към бранша за спазването на регулаторните изисквания на България. Той очерта и приноса на минната индустрия, който далеч не се изчерпва само с плащане на концесионни такси:

Последното изследване на Института за пазарна икономика, което ще бъде публикувано, показва цялостния принос на сектора към обществото. Общата стойност на продуктите на добивната индустрия в България са в порядъка на около 4,3 млрд. лв., като повече от 2 млрд. са преки и косвени приходи за обществото. Също така, много малко хора си дават сметка, че без продуктите от тази индустрия не би било възможно качеството на живот, което имаме, каза още инж. Драганов.

На форума бяха представени 16 доклада за иновации и добри практики в областта на околната среда, здравето и безопасността от представители на Асарел-Медет, Дънди Прешъс Металс, Елаците-Мед, световно утвърдени компании, Геологически институт при БАН, МГУ и др. Те показаха постижения в областта на екологичната устойчивост и управлението на природните ресурси от минния бранш.

Нашето послание и цел с тази конференция е да покажем на обществеността, че минният бранш е силен и се работи много в посока екология и опазване на околната среда. Минните предприятия в България прилагат последните световни иновативни решения и спазват всички норми, закони и директиви, каза доц. д-р инж. Кремена Деделянова, председател на НТС по МДГМ.

Страницата подготви Петко ГЕОРГИЕВ