Повече от 30 години работа в сферата на   автоматизацията на производството и информационните системи има зад гърба си старозагорската фирма ИТИ СОФТ. Разработили софтуерни продукти за редица сфери като счетоводство, ТРЗ, продажба на автомобилни части, но основно специализирали и търсени в сферата на фуражните производства.

-Проектираме, изработваме, внедряваме и поддържаме системи за автоматизация и визуализация, най-вече на фуражните производства, коментира единият от собствениците на ИТИ СОФТ Господин Митев. Вече сме специализирани в сферата и целта ни е да продължаваме да се усъвършенстваме. Не сме планирали на този етап излаз навън, тъй като работата ни, освен само внедряване на автоматизация, включва и обучение на персонала, както и поддръжка, а зад граница това би ни коствало повече ресурс и като персонал, и като финанси. Но пък да имаме своите клиенти в цялата страна, ставаме все по-разпознаваеми. Последният ни обект беше пълна автоматизация на цех за  производство на витаминни премикси за фуражи, в който основното изискване беше контрол на производството, поради големия брой суровини, които трябва да се дозират много прецизно, почти както при производство на лекарства. По принцип това са главните изисквания на работодателите в производството – автоматизация, с цел минимизиране на работната ръка, и контрол, обяснява собственикът на ИТИ СОФТ. Това, според него, се дължи основно на липсата на работна ръка, на назначаването на недостатъчно и не напълно компетентни работници, чиято работа се нуждае от сериозен контрол. Господин Митев допълва още, че  недостигът на квалифицирани работници е особено болезнен проблем за българските IT фирми, поради масовото навлизане в бранша на чужди компании, работещи за западния пазар и предлагащи  далеч по-конкурентни заплати.

– Темата за заплатите, за програмирането и за изкуствения интелект е непрекъсната и особено вълнуваща, най-вече именно в нашия бранш, смята още Господин Митев. На първо място, защото изкуственият интелект вече започна да измества по-обикновените програмисти и съответно да укротява заплатите им. Изкуственият интелект, предполагам, е достатъчно вълнуваща тема и за всеки човек, най-малко защото това е бъдещето. В момента се среща най-вече в първоначалната комуникация при обслужването на клиентите. Използва се често за анализи и вземане на решения на базата на въведени първоначални данни. Всичко това, вместо да търсиш в Google, да сравняваш, да изчисляваш, да проверяваш. Засега все още няма изкуствен интелект, който да произвежда продукция. Но и това ще стане. Интересен е и въпросът  съществува ли професия, която да не може да бъде изпълнена от изкуствен интелект. Така че, предстои да видим докъде ще ни отведе бъдещето.

www.itisoft.net/bg

Сн. Господин Митев

Пенка ПАРАШКЕВОВА