От 3 до 26 април група от 28 ученици от Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“ – гр. Силистра (ПГМТ) осъществи дейност по Проект Еразъм +”, Ключова дейност 1+”, „Образователна мобилност за граждани“, договор № 2023-1-BG01-KA121-VET-000113712 на oстров Мадейра, гр. Фуншал, Португалия, с ръководители инж. Живка Данева и инж. Чавдар Нейков. Международната практика е проведена в 5 автосервиза и IT компания, като по този начин на учениците е предоставена възможност за по – близка среща с водещи компании  в сферата на автомобилната и компютърната техника.

-Благодарение на проекта, ПГМ „Владимир Комаров“ създаде нови партньорства с българските организации Център за развитие на човешките ресурси- София и Център за развитие и подкрепа на бизнеса- Варна, коментира директорът на гимназията Татяна Кинджакова. Партньорски отношения постигнахме и с организации от ЕС – YouNet, Visamar, MUNDOS и Mobility Friends.  Като за хора, избрали трайно дадена дестинация за своята мобилност, отчитаме по-висока ангажираност на работодателите за предоставяне на подходяща, добре оборудвана среда, подпомагаща усъвършенстването на уменията на учениците.  Създадохме предпоставки за иновации – професионалния стаж на учениците от 11 и 12 клас да се провежда в ЕС. Нашите педагогически специалисти и учители по английски език повишиха квалификацията си на тема „Innovative teaching methods for teachers and school staff” във Фуншал в сектор „Училищно образование“ по програма „Еразъм +“- 28.03.2024-10.04.2024г. Не на последно място опознахме европейската култура извън България: Италия, Испания, Германия, Португалия, Мадейра, каза още Татяна Кинджакова.

ПГТМ „Владимир Комаров“ е сред най-търсените професионални училища в региона. Разполага с обновена сградна и материална база, с много добри условия за професионална подготовкa. За учениците извън Силистра е на разположение и общежитие. Приемът за предстоящата 2024 – 2025 е по специалности: „Компютърна техника и технологии“, „Автомобилна мехатроника“, „Заваряване“  и „Стругарство“.

Повече информация на: www.pgmt-komarov.eu

Сн. Да си изцапаш ръцете, да научиш занаят

Страницата подготви Поля ИВАНОВА