Селското стопанство е гръбнакът на икономиката в много страни, като осигурява препитание и допринася значително за БВП на страните. Въпреки това,  секторът е изправен пред множество предизвикателства, особено в районите, където е ограничен достъпът до надеждни напоителни системи. През последните години напоителните системи, захранвани със слънчева енергия, се очертават като решение по пътя напред към по-устойчив и проспериращ земеделски сектор.

Захранваните със слънчева енергия напоителни системи използват енергията на слънцето, за да изпомпват вода от различни източници, осигурявайки постоянно и устойчиво водоснабдяване на културите. Сърцето на тези системи са слънчевите панели, които преобразуват слънчевата светлина в електричество, захранвайки водните помпи, както и помпените инвертори, които са основен компонент, който се свързва със слънчеви панели и помпи. Тази иновация предлага надеждна алтернатива на нестабилните захранвания и скъпите дизелови агрегати.

От гледна точка на околната среда, тези системи намаляват въглеродните емисии и допринасят за устойчиви земеделски практики.

Мобилните соларни системи на ремаркета са преносими и лесни за преместване от едно място на друго. Те се състоят от соларни панели, батерии и инвертори, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа енергия. Тези системи могат да бъдат използвани за захранване на различни устройства като помпи, електрически автомобили, къмпинг оборудване, електрически лодки и скутери, и други електрически уреди на открито или на отдалечени места, където няма достъп до електричество от мрежата. Те са идеални за къмпинг, плажове, фестивали, строителни площадки и други подобни ситуации, където се изисква независимо захранване. Мобилната енергийна система се предлага в различни комбинации с батерии, инвертори и различни по мощност зарядни станции за EV електрически автомобили. Може да се направи паралелно връзка между 8 броя и общата инсталирана мощност да достигне до 100 киловата АС и 600 квч батерия за съхранение.

Мобилната соларна система,  предлагана от ЦЕРБ Груп,  беше представена на БАТА АГРО 2024.

За контакт: 02/8105 454, info@cerb.bg