Правилното лечение на зъбите е немислимо без рентгенови изображения, тъй като те предоставят ясна и подробна картина на зъбите, кореновите канали, костната структура и околните тъкани. Рентгеновите снимки могат да открият кариеси между зъбите или под пломбите, които не са видими с просто око. Благодарение на рентгеновите снимки, се планира кореново лечение, установява се липса на костна маса при породонтални заболявания, откриват се абсцеси, кисти и други инфекциозни процеси в костите и корените на зъбите. На практика образната диагностика е една от най-важните предпоставки за поставяне на правилна диагноза по отношение на заболяванията на зъбите и костната структура. Без точна диагноза не може да се направи качествено лечение на зъбите.

Поради тази причина СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА БУШКАЛОВА е оборудвала сектора си по образна диагностика с уникална апаратура от най-ново поколение – 3D дентален компютърен томограф Green 21 и рентгенов кугел EzRay Air W. Апаратите за рентгенова диагностика в клиниката работят при минимални дози на рентгеново облъчване, поради което рентгенови снимки могат да се правят на деца и бременни жени. Генерираните изображения са много точни и с високо качество, a компютърният томограф може да прави до 6 рентгенови снимки с едно сканиране. Висококачествените 3D изображения се използват при орална и лицево-челюстна хирургия, както и при ортодонтско лечение. 3D образа позволява измерване на плътността, дебелината и височината на костта, което е от особено значение при поставянето на импланти. Изображенията включват цялата зона от синуси, средно ухо и двете челюсти до горните дихателни пътища, поради което е възможен УНГ режим на работа – УНГ диагностика и оценка на проходимостта на въздухоносните пътища. Затова в клиниката могат да се правят снимки и на пациенти, насочвани от УНГ лекари.

Денталната клиника работи с НЗОК и предлага безплатни секторни и панорамни снимки на зъбите, при предоставяне на направление за медико-диагностично изследване.

www.megadent-bg.com