От 25 до 28 юни е тазгодишната традиционна конференция с международно участие на НТС на Енергетиците в България (НТСЕБ) ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2024, на който НАБЛЮДАТЕЛ ЕНЕРГЕТИКА МИНИ е медиен партньор.

-Както знаете, в конференцията по традиция се включват редица наши и чужди учени, специалисти. представители на бизнеса, работещи в сферата на енергетиката, съобщи председателят на НТСЕБ проф. Бончо Бонев. Доклади ще изнесат наши и международни учени и експерти, представители на водещи фирми от Европа и света. Освен научните презентации, всички участници имат възможността да се включат в дискусиите. Сред темите на конференцията ще бъдат: Либерализация, маркетинг, законодателство, интеграция и интернационализация в енергийния сектор, Ново строителство и модернизация на централи, Ядрени електроцентрали, Проблеми по опазване на околната среда, Електроенергийни мрежи и системи, Възобновяеми енергийни източници: водно електрически централи, биомаси, слънчева енергия, геотермални източници, битови и промишлени отпадъци, Водородна енергетика, Образование и др. Отново ще предоставим възможност на организациите и фирмите да рекламират дейността си и да установят делови контакти с партньори от страната и чужбина. За повече информация и за програмата на конференцията следете сайта на НТСЕБ www.ntse-bg.org

Поля ИВАНОВА