КАЧЕСТВЕНО ЛИ СЕ ХРАНЯТ ДЕЦАТА НИ

     -В отговор на десетки дългогодишни сигнали от разтревожени родители, внесох в местния парламент   предложение за контрол върху качеството на храната, в детските градини и училищата.  Темата засегнахме още по време на предизборната кампания за местния  вот. Това е първото от серия конструктивни и важни за гражданите инициативи, които предстои да адресираме към  Общинския съвет, коментира председателят на групата общински съветници на Бъдеще за Родината и фармацевт по професия Боян Кулев

     Той припомни още, че по инициатива на Бъдеще за Родината има идея в Стара Загора да заработи временна комисия за създаване на по-високи стандарти за изхранване на тукашните малчугани, а настоящите такива да бъдат надградени с въвеждането по-съвременни рецептурници, където това е необходимо.

     – Редно е и да се осъвременят методите, така че да гарантират, че децата в отделните заведения консумират храна с еднакво високи съдържание и качество. Искаме да обърнем внимание, че хранителните потребности на децата в отделните възрасти се различават коренно.  За съжаление в България липсва превенция срещу детското затлъстяване. Често това прави държавата безсилна при решаването на проблема. В тази насока трябва да се работи. С предложението си целим високо качество на храната, богато, разнообразно и най-вече здравословно меню за децата, които са бъдещето на нацията ни.    

Боян Кулев