Инж. Севдалина Джабарска, управител на Енерджи Сейвинг: НАЯСНО ЛИ СМЕ С НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩАТА?

 

     Коментарът на госпожа Джабарска за новата програма за саниране на жилища

След разбитите на пух и прах очаквания, след излъганите надежди, че с определяне на максимални бюджети за всяко населено място, в което сградите са допустими за участие в програмата, в момента интересът е изключително слаб. Собствениците не са готови за самоучастие в размер на 20% от стойността на инвестиционното предложение, защото никой не може да им гарантира 20% равнопоставеност в процеса, а напротив – ще бъде похарчен всеки техен лев, без да се дължат обяснения, освен че това е заложено в проектното предложение. Допълнително не е разписана методологията за определяне на тези 20% самоучастие, която е неизвестна за широката общественост. Добре е да се знае, че прозорците на съответното жилище са собственост единствено и само на неговия собственик! Това означава, че ако на едно жилище прозорците няма да бъдат подменени при обновяване на сградата, разходът за това жилище ще бъде по – малък от този на идентично на това жилище в същата сграда, на което прозорците ще бъдат подменени. Никой не трябва да плаща чужди разходи, което обаче е на път да се случи!

    До момента се извършваше груба манипулация, например: чрез некоректни данни за коефициенти на топлопреминаване на ограждащи елементи (стени, покрив, под, прозорци), липса на баланс на енергията, никаква информация за консуматори на енергия (просто запис на някаква цифра за инсталирана мощност), прекалено високи и нереалистични калоричности на твърдите горива (основно дърва за огрев). И не на последно място – заложена 100% подмяна на дограма, въпреки че животът на този елемент съгласно нормативната уредба е определен на 30 години, а голяма част от прозорците към настоящия момент са подменени през последните 10 години с качествени елементи!

    И е лесно – никой краен получател (собственик) няма да търси сметка за това при 100% безвъзмездно финансиране! Но самоучастието променя изцяло картината на новата програма! На въпросите: Колко ще трябва да платя за моето жилище? Какво е включено в този разход?; Защо сумата ми е колкото на съседа а моите прозорци няма да се сменят?“ ще трябва да бъдат давани адекватни отговори.

     Ще участва ли Енерджи Сейвинг в следващия етап на Програмата?

    Енерджи Сейвинг ще участва отново като изпълнител на енергийни обследвания и технически обследвания при подготовка на собствениците за участие с проект! Ще продължим да си вършим работата както и досега! В допълнение ще предлагаме и безплатни консултации в изпълнение на проект SHEERenovPlus. Проектът е финансиран от програмата на ЕС LIFE- 2022-CET. Ще се предлагат комплексни услуги на гражданите, които да ги улесняват в процеса на кандидатстване и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в техните сгради.

Инж. Севдалина Джабарска
Енерджи Сейвинг