Пламен Иванов

НОВ ПРОЕКТ В РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА

    С нов проект, свързан с пряка работа с родители на деца със специални образователни потребности, се похвалиха от старозагорския Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

    -Проектът цели да обучи и подготви родителите за реакция при възникване на извънредни ситуации, свързани с децата им, коментира директорът на центъра Пламен Иванов. Очаквам през новата 2024-та да изпълним заложеното по план, специалистите ни да обогатят  квалификационната си дейност, да обучават ежемесечно специалисти в детски градини и училищата в тънкостите на методическата подготовка и работа. Очаквам учителите в детските градини да започнат да се самообучават. Вече напредналите да предават знанията си на своите колеги, за да има обратна връзка. Имаме много добра комуникация със старозагорската община. Многобройните ни общи инициативи стартираха още миналото лято. Набелязали сме няколко основни акцента, свързани с допълнителната подкрепа на процеса на приобщаващото образование и цялостната му организация в детските градини. При всяка проблемна ситуация аз лично съм оказвал методическа подкрепа в тях съвместно с представители на общината. На финалната права е поредният ни доброволчески  проект за обмяна на опит със специалисти в процеса на приобщаващото образование от чужбина. Гостуваха ни две млади момичета от Турция. Предстои стартът на нов проект с подобна насоченост. Много е вероятно доброволците отново да са от югоизточната ни съседка. Практиката ни показва, че именно оттам те са най-мотивирани и имат най-голямо желание да трупат опит при нас.