ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА –

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗМЕЙОВО

Община Стара Загора

  На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общ устройствен план на общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за УПИ I 438, УПИ II 438, УПИ III 438, УПИ VII 438, УПИ VIII 438, УПИ IX 438, УПИ X 438, УПИ XI 438, УПИ XII 438 и УПИ XIII 438 в кв. 64 по плана на с. Змейово, УПИ VI 438, УПИ VII 438, УПИ VIII 438, УПИ IX 438, УПИ X 438, УПИ XI 438, УПИ XII 438 и УПИ XIII 438 в кв. 73 по плана на с. Змейово и УПИ I 1081, УПИ II 1082, УПИ III 1083, УПИ IV 1084, УПИ V 1085,  УПИ VI 1086, УПИ VII 1087 и УПИ VIII 1088 в КР 133, землището на с. Змейово, въз основа на  Решение № 2323 по Протокол № 50 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – Стара Загора и Доклад за екологична оценка на плана.

   Срещата  на обществено обсъждане ще се проведе на 19.09.2023 г. от 17:00 часа в зала „П.Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора,  гр. Стара Загора.

   В срока до 26.09.2023 г. от приключване на срещата за обществено обсъждане на 19.09.2023 г., становища и мнения могат да се депозират на място в деловодството на община Стара Загора: всеки работен ден от 08:30 до 17:30ч. в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, гр. Стара Загора.

120 години от Илинденско–Преображенското въстание.

Има ли и каква е връзката на Стара Загора с въстанието?

Петър Ангелов, Кръстьо Българията и Никола Жеков

   В края на ХIХ и в началото на ХХ в. Стара Загора се превръща в един от важните центрове на осовободителното движение на македонските и тракийскиге българи.

   Много от тях ще останат неизвестни като имена. Със сигурност обаче същите те са допринесли за величието на тази борба. Безспорно място за реализацията на въстанието, което се счита за най-масовото и най-продължителното българско въстание срещу Османската власт има председателят на Тайната Македоно Одринска Революционна Организация /ТМОРО/ (след 1905 г. Вътрешна Македоно-Одринска Революционна Организация – ВМОРО) Иван Гарванов. Погрешно се преписва на него главната вина, за преживените безмислени кланета в стотици села, както и опожарените селища във въстаналите Македония и Тракия. На състоялия се конгрес през януари 1903 г. в гр. Солун, е взето решение за въстание, като на всеки революционен окръг се дава възможността, да проведе местен конгрес и и на него да се реши по какъв начин да бъдат организирани и проведени въстаническите действия. Също така на ръководителите на окръзите се дава право на изберат дата, на която да започне бунта. Целта е просветена Европа да бъде заливана от нова и нова информация за жестокостите извършени над воюващите за своята свобода. Мисията на това въстание може би най-кратко и най-точно е формулирана от Даме Груев: “По добре ужасен край, отколкото ужаси без край!“                                                       следва

ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПАЗИ ПИСТАТА НА ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА

арх. Банко Банов

  -По мои наблюдения като жилищна зона Стара Загора се развива в две посоки- в посока запад, където е кв. Железник и в посока североизток, кв. Самара 3, каза управителят на архитектурно бюро Авангард, арх. Банко Банов.

  -Общият устройствен план на града е добър, но има своите слабости. Крещяща нужда  от общ устройствен план има зоната над кв. Самара 3. Там кипи строителство. То обаче е много хаотично, поради което нуждата от модерна инфраструктура става все по-належаща. Според арх. Банко Банов, цените на жилищата у нас, достигат стойности, познати от 2008-ма-2009-та.

  -Поскъпването на готовите жилища се дължи на поскъпването на строителните материали и на труда.  Важна роля за цените на жилищата ще изиграе политиката на банките. България в момента се намира в процес на дефлация, което неминуемо ще се отрази върху имотния пазар.                           следва

Красимир Вълчев - водач на листата на коалиция ГЕРБ-СДС в 27 МИР
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ДПС
Тунджай Йозтюрк, кандидат-депутат от листата на ДПС в 27 МИР

Д-Р ТУНДЖАЙ ЙОЗТЮРК, КАНДИДАТ-ДЕПУТАТ ОТ ЛИСТАТА НА ДПС В 27 МИР

ГОТОВИ СМЕ ДА ПОЛОЖИМ ОСНОВИТЕ НА НАДПАРТИЙНА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ

ДПС
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ РИБАРСКИ - водач на листата на Продължаваме Промяната-Демократична България в 27 МИР
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ, КАНДИДАТ-ДЕПУТАТ ОТ ЛИСТАТА НА „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ В 27 МИР
Коалиция "Неутрална България" 1
Коалиция "Неутрална България" 2
бр. 522, страница Общество и профили
бр. 520, страница Общество и профили