гр. Стара Загора, 6002

  кв. Славейков

  ул. „Захари Княжески“ 19, ет.1