РУДИН ООД

    „Рудин“ ООД е създадено през 1990 година. Лидер е на българския пазар за извършване на: машинен ремонт и монтаж на тръбопроводи, котли, кранови уредби, носещи и стоманорешетъчни конструкции, електроремонт и монтаж на уредби 0.4, 6, 10, 20, 35, 110, 220, 400 kV. 
„РУДИН“ ООД

ремонт и изграждане на котли

РЕМОНТ И НАПРАВА НА ТРЪБОПРОВОДИ ВИСОКО И НИСКО НАЛЯГАНЕ

ремонт и изграждане на електрофилтри

производство и монтаж на стоманени конструкции

производство и монтаж на стоманорешетъчни конструкции и мачти

изграждане на електропроводи 20/110/220/400kV

ЕЛЕКТРОРЕМОНТ И МОНТАЖ НА УРЕДБИ 0.4, 6, 10, 20, 35, 110, 220, 400 KV

изграждане на подстанции

изграждане на кабелни линии до 400kV

монтаж на силови трансформатори

КРАНОВИ УРЕДБИ

НАШАТА

ВИЗИЯ

9

Способност да изпълняваме всички изисквания на клиентите

9

Стриктен контрол на качеството

9

Съвременно оборудване и транспортна техника

9

Модерна база

9

Атрактивни цени

9

Професионален екип

нашaта

цел

9

Развитие

9

Навлизане на нови пазари

9

Реализиране на млади специалисти

9

Креативно мислене

МАТЕРИАЛНА

БАЗА


Ремонтно-производствена база на територията на град Гълъбово:

   2 500 м2 закрити помещения

и

  15 000 м2 открити площи


  • МЕХАНИЧЕН ЦЕХ

  • АРМАТУРЕН ЦЕХ

  • ЕЛЕКТРО ЦЕХ

  • АВТОПАРК

Дружеството се стреми да прилага процеси за ефективна и ефикасна комуникация с клиентите с цел удовлетворяване на техните изисквания. За това основен акцент в нашата работа е съответствието на предлаганите продукти и услуги с изискванията на европейските стандарти за качество.
„РУДИН“ ООД

адрес

6000 Стара Загора,
ул. „Св. княз Борис“ 136, вх.А

телефон