ТАМ, КЪДЕТО Е КОНЦЕНТРИРАН ДОБЪР БИЗНЕС, РАБОТНА РЪКА ВИНАГИ ЩЕ СЕ НАМЕРИ

     -Три са основните източници за европейско финансиране за Община Стара Загора в подкрепа на инвестиционната политика за развитие на града и общината в периода 2021-2027г., припомни Георги Симеонов, Директор Д-я Инвестиции и европейски програми в старозагорска община.

     -Най-важните инструменти за финансиране на общината са Планът за възстановяване и устойчивост, Програма  Развитие на регионите и Фондът за справедлив преход.

     По отношение Плана за възстановяване и устойчивост кандидатствахме с няколко проекта, които са одобрени. Те са за обновяване  на следните  обекти:  сградите на Община Стара Загора и на Автобусни и тролейбусни превози, на читалище Родина, на бившия пионерски дом, на спортна зала Берое (бивша БСФС) и на залата под  козирката, под стадион Берое. В Програма Развитие на регионите разполагаме с ресурс от 436 млн. евро за нуждите  на десетте най-големи български града. Стара Загора е в  един клъстър,  група с Бургас и Пловдив, в който общият ресурс е 120 млн. евро. Средствата са разпределени в процентно съотношение. 30% са за т. нар. интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/.  За усвояването на тези средства се изисква обединяване  общините и други заинтересовани страни и разработване на концепции и  съвместни проекти на ниво регион за планиране. Насочили сме се към три проекта. Единият е за развитие на детско здравеопазване, в който си партнираме с Бургас и други по-малки общини. Идеята ни е да изградим в Стара Загора детска болница със спешна помощ и стационар, и симулационен център, в който да има образователна дейност и практически занимания за създаване на кадри за детско здравеопазване.  Вторият проект е за развитие на културно-историческото наследство. По този проект сме партньори  с Пловдив и Хисаря. Свързващата нишка  е римското наследство. Целта ни е да възстановим  и социализираме гробницата под сградата на старозагорска община. Ще продължат проучвателните и реставрационни работи и по намерената до зеления клин гробница. Друг важен обект е цялостно проучване на могилата, експониране и социализиране на  римската баня, която се намира зад  сградата в Старозагорските минерални бани.  Третата концепция, с която кандидатстваме е за  изграждането на велоалеи,  на кръгови кръстовища  и закупуването на превозни средства за зелен транспорт, с които да подобрим връзките си с Тракийския университет. Предстои разработването на проекти  за  останалите 70% от споменатия от мен ресурс от 120 млн. евро., за които ще се борим на конкурентен принцип с останалите общини и заинтересовани страни. В програма „Развитие на регионите“ имаме четвърта ос, предназначена за прехода към зелена енергия (Фонда за справедлив преход  и териториалните планове). В него има ресурс от 1 198 000 000 евро, които ще бъдат разпределени между въглищно интензивните региони, Стара Загора, Кюстендил и Перник. Има идея за изграждане на Индустриална зона на старозагорското летище със средства от Фонда за справедлив преход, както и  ще бъдат разгледани и предложения на местни компании  за производство на зелена енергия.  Очакванията са малко над 50% от този ресурс да бъде насочен към общините от нашия регион. Чрез Фонда за справедлив преход вероятно ще бъдат финансирани мащабни проекти  за екологично чиста енергия чрез изграждане на фотоволтаични системи, на  производство на енергия от водород, на комбинирано производство на енергия от газ и от водород, екогорива и др., обобщи Георги Симеонов.

     Според него Стара Загора е много атрактивна за инвестиции, особено предвид възможностите, които дава Фондът за справедлив преход.

     -Много е вероятно да се появи допълнителен недостиг на  работна ръка. Но има и добра новина, там където е концентриран добър бизнес, работна ръка винаги ще се намери. Бъдещето ще покаже, че Стара Загора има потенциал за развитие  и ще  привлече работна ръка от други региони на страната.

Георги Симеонов