ЮИДП_поздрав пожарникари
бр. 532, Съединението на България, страница 1
бр. 532, страница Поздравителни адреси, страница 1
бр. 532, страница Поздравителни адреси, страница 2

OБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ 2023 Е ТВЪРДЕ ОПТИМИСТИЧЕН И ТРУДНО ИЗПЪЛНИМ

Боян Кулев - общински съветник

   -Местният Бюджет 2023 е твърде оптимистичен и трудно изпълним, коментира общинският съветник Боян Кулев

   -Видно е, че най-много средства в разходната му част са предвидени за култура, образование и инфраструктура. Препоръката ми е да се отделят повече пари за старозагорските села. Кметовете на малките населени места трябва да разполагат с повече права и ресурси ,за да поддържат и развиват съответните си райони. В момента те играят по-скоро ролята на администратори и реално нямат възможност да работят за хората. В града пък трябва да се спазва форма на реципрочност по кварталите.
   През годините виждаме значителни подобрения в определени градски райони, докато за инфраструктурата на  други райони  от десетилетия не е правено нищо. Боян Кулев е категоричен, че общината трябва да увеличи местните приходи.

   -С по-ефективното управление на общинската собственост и бюджетните разходи,  може да увеличи количеството и качеството на предлаганите местни услуги, без да са необходими допълнителни бюджетни приходи за тяхното финансиране.                                следва

бр. 531, страница Енергетика-мини, страница 1
бр. 531, страница Енергетика-мини, страница 2
бр. 531, страница Поздравителни адреси, страница 1
бр. 531, страница Поздравителни адреси, страница 2
бр. 531, страница Поздравителни адреси, страница 3
бр. 531, страница Поздравителни адреси, страница 4
бр. 531, страница Поздравителни адреси, страница 5
бр. 531, страница Поздравителни адреси, страница 6
бр. 530, страница Гора и лов I
бр. 530, страница Гора и лов II
бр. 530, страница Гора и лов III
бр. 530, страница Гора и лов IV
бр. 530, страница Гора и лов V
бр. 530, страница Поздравителни адреси, страница 1
бр. 530, страница Поздравителни адреси, страница 2
бр. 530, страница Поздравителни адреси, страница 3