НА МАСАТА Е ВЪПРОСЪТ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ТЕРЕНИТЕ В МИНИТЕ

    -България ще получи над 2,3 млрд. лв. по Териториалните планове, припомни депутатът от 27 МИР Стара Загора от Продължаваме Промяната и зам.-председател на парламентарната Комисия по енергетика Радослав Рибарски. – По-голямата част от тази сума ще отиде за старозагорски регион. Подготовката на плановете показа сериозен инвеститорски интерес към областта. Пътят от индикативни инвестиционни намерения до реализирани инвестиции обаче е дълъг. Реалното подаване на проектни предложения тепърва предстои, а основната следваща стъпка е да се изготвят критериите, по които ще бъдат оценявани тези проекти. От ключово значение за бъдещото развитие на сектор енергетика е и актуализираният  Интегриран план за енергетика и климат. Той вече е публикуван на сайта на енергийното министерство за обществено обсъждане. Паралелно с това се разработва и Стратегията за устойчиво енергийно развитие. Двете очертават бъдещето на съществуващите енергийни мощности на страната и какви нови предстои да бъдат изградени. Успоредно с намаляване на загубите по електропреносни и електроразпределителни мрежи се залага и на подобряване на ефективността на производството в съществуващите въглищни електроцентрали. Предвиждат се инвестиции в технологично обновяване на котли с цел намаляване въглеродните емисии, което ще окаже благоприятно влияние и върху цената на произведената електроенергия. На масата е и въпросът за рекултивацията на терените в мините. Той трябва да бъде решен час по-скоро, защото екологичната опасност, която представляват местата, където въглищата са вече добити, не търпи отлагане. Това ще предложи и голяма заетост в дългосрочен план.

    Продължавайки темата енергетика, Радослав Рибарски допълни, че в новата парламентарна сесия на Народното събрание предстои разглеждането и на закона за офшорните паркове в акваторията на Черно море. Такива планове имат Румъния и Гърция, като крайната цел е повишаване на  междусистемната свързаност и износ на добитата от морските пространства електроенергия. Развитието на такива проекти е в по-дългосрочен план, но ще бъде предхождано и от изграждането на мащабна инфраструктура, свързана с монтаж и поддръжка на подобни съоръжения. В съседство Гърция и Румъния вече са предприели първите стъпки към създаване на благоприятна законодателна рамка. По този начин бъдещите инвеститори в региона ще разглеждат трите държави съвкупно. Обемите в този вид индустрия трябва да са големи, за да има смисъл от цялостната инвестиция. Трябва да започне и проучване на самата акватория. Изключително голям е интересът за изграждане и на хибридни системи,  ВЕИ-паркове  и съоръжения за съхранение на енергия. 

Радослав Рибарски